SORBENT MINERALNY POLSORB

PRODUKT, KTÓREGO SZUKASZ

POZNAJMY SIĘ
CNBOP-PIB nr 2388/2015

posiada świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo -Badawczego Ochrony PPOŻ

SORBENT MINERALNY

Stosowany przy usuwaniu wycieków na bazach paliwowych, stacjach paliw, w magazynach

POLSORB G100

Szczególnie przydatny w przypadku wycieków olejów, smarów, emulsji i innych substancji

Atest PZH nr PZH/HT-2904/2014

Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

BEZPIECZEŃSTWO

Niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno - ekologicznego

POLSORB G100

Stosowany przez Straż Pożarną. Dostępny w sklepach PPOŻ.

SORBENT POLSOBR G100 – gwarancja niezawodności w trudnych sytuacjach