– G100 (0,5-1,0mm)

Sypki sorbent POLSORB G100 oparty na naturalnych glinokrzemianach ziem alkalicznych i pierwiastków alkalicznych pochodzenia wulkanicznego. Produkt przeznaczony do neutralizacji skażeń ciekłych powstałych na stałym podłożu. Szczególnie przydatny w przypadku wycieków olejów, smarów, emulsji i innych szkodliwych substancji. Szybko neutralizuje zanieczyszczenia oraz posiada wysoką chłonność potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolor: jasno popielaty

Postać: sypki, granulowany minerał

Zapach: bezzapachowy
Szybkość sorbcji cieczy – do 9min
Granulacja – 0,5-1,0mm

Produkt niepalny i nierozpuszczalny w wodzie

ZASTOSOWANIE:
• Likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych, emulsji, farb, lakierów, słabych kwasów i zasad
• jako sorbent pochłaniający substancje aktywne stosowane w rolnictwie
• neutralizator kwaśnych i leśnych gleb
• ratownictwo chemiczno-ekologiczne
• przy usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacja paliw, garażach, w transporcie
• sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartych przestrzeniach – drogach, mostach, wiaduktach, itp.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:
Na 1dm³ zanieczyszczeń olejowych należy wsypać 1,5kg produktu POLSORB G-100. Po kilku minutach przegarnąć. Całość usunąć po 10minutach.