– UNIVERSAL (1,0-3,0mm, atest PZH)

Polsorb Universal  (granulacja 1,0-3,0 mm) to sypki sorbent w formie granulatu. 
Atest higieniczny PZH nr 3743/2020 

Przeznaczony jest do neutralizacji skażeń ciekłych powstałych na stałym podłożu. Dzięki wysokiej porowatości sorbent doskonale chłonie oleje, paliwa, i inne substancje ropopochodne a także tłuszcze, chłodziwa i wodę. Sorbent pochłania także chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego. 
Sorbent użyty bezpośrednio na zanieczyszczenie efektywnie absorbuje szkodliwe płyny przy tym nie ulega rozkładowi. Po całkowitym wchłonięciu cieczy i usunięciu sorbentu obszar zastosowania pozostaje suchy, bezpieczny i gotowy do ruchu ludzi i pojazdów.

Zastosowanie:
Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Dzięki małej średnicy ziarna sorbent wnika w małe szczeliny i pęknięcia zapewniając szybsze wchłanianie.

Nasz produkt kierujemy do: jednostek straży pożarnej, stacji paliw, warsztatów samochodowych, przedsiębiorstw zajmujących się transportem publicznym, magazynów substancji płynnych, warsztatów samochodowych.

Zalety:
Wysoka chłonność.
Nie rozmazuje się po wchłonięciu cieczy.
Granulki bez pyłu 
Doskonale wchłaniają i osuszają powierzchnię. 
Nie oddają wchłoniętej cieczy;
Antypoślizgowy – stosowany w zakładzie pracy nie zwiększa ryzyka wypadku.
Po wchłonięciu płynu nie ulega rozkładowi.      
Łatwy w zebraniu po użyciu.
Naturalny, ekologiczny i niepalny
Możliwość wielokrotnego zastosowania.

Skład Chemiczny:
SiO2 – 71%
Fe2O3 – 8,4%
Al2O3 – 10,5%
TiO2 – 1,4%
CaO – 2,5%
K2O + Na2O – 2,1%
MgO – 1,6%
Inne – 1,1%

Właściwości:
Średnia gęstość nasypowa 509 g/l
Zdolność absorpcji wody 80%
Zdolność absorpcji oleju 60 %
(wg. metody Westinghouse’a)
Granulacja: 1,0-3,0 mm
Opakowanie: worek 20 kg (40 litrów)
Kolor: czerwonobrunatny